Tyrimai ir analizė


Reputacijos kūrimo procese svarbu žinoti, suvokti, tinkamai įvertinti ir išnaudoti tikslinės auditorijos lūkesčius bei socialinį viešosios erdvės kontekstą. 

CEZARIS siūlo:

• Informacinės aplinkos monitoringas ir kokybinė analizė
• Komunikacijos efektyvumo vertinimas
• Vidinės komunikacijos auditas
• Viešosios nuomonės ir specializuoti tyrimai