Tapatybės formavimas


Gerai veikiančios organizacijos garantas ir verslo plėtros pagrindas - jos tapatybė. Ją sudaro: vizija, misija, vertybės ir organizacijos kultūra. Organizacijos tapatybė sutelkia sutelkta jos narius komandiniam darbui ir įgalina darnią bei tvarią plėtrą.

Tapatybės stokojanti organizacija praranda vertės kūrimo pagreitį, turi nuolat papildomai investuoti į savo darbuotojų motyvavimą, susiduria su strateginių klaidų pavojumi verslo vystyme.

CEZARIS siūlo:

Suformuluoti organizacijos misiją, viziją ir vertybes
Susieti įmonės tapatybę su įmonės verslo procesais
Parengti ir įgyvendinti vertybių įsisavinimo organizacijoje programą
Suformuoti įmonės vidinės kultūros gaires