2018/06/25


CEZARIS / GLADE iškristalizavo Koncerno ACHEMOS GRUPĖ įmonės BUDRUS SAKALAS strateginę plėtros viziją ir sukūrė prielaidas jos įgyvendinimui.