2015/12/07

Investicijų į paveldo objektus strategija


CEZARIS kuria Kultūros paveldo departamento ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos bendradarbiavimo strategiją, siekiant pritraukti privačias investicijas į kultūros paveldo registre įrašytus objektus.

Suinteresuotoms institucijoms CEZARIS pasiūlė efektyviausią, o kartu ir Lietuvos valstybės strateginio planavimo dokumentus (Strategija 2030) atitinkančią investicijų pritraukimo būdą ir paveldinių NT  rinkos vertės sukėlimo būdą. Bendradarbiavimo strategija bus įgyvendinama per konkretų mechanizmą  (viešąją privačią partnerystę), tuo  pačiu siekiant pritraukti į kultūros objektų aktualizavimą kuo platesnes suinteresuotas visuomenės grupes.