2015/10/21

Misija - Lietuva: istorinė Prezidentūra

Š.m. spalio 15 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune įvyko Akademinio politologų klubo (APK) organizuotas renginys – disputas „Misija – Lietuva. Piliečių savivertė yra demokratijos pamatas. Kaip auginti Lietuvos piliečių savivertę ir lyderystę?“.


Penki „Misija – Lietuva“ autoriai, tarp kurių tokie žinomi Lietuvos visuomenės veikėjai, kaip grupės „Antis“ lyderis, architektas A. Kaušpėdas, ekonomistas G. Nausėda, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas R. Dargis, filosofas M. Kubilius, visuomenininkas T. Langaitis, diskutavo su jaunais piliečiais – studentais – apie valstybės pamatus. 

Renginio koordinatorė, APK atstovė Ingrida Ivinskaitė sakė: „Jau yra pats laikas mums, lietuviams, suvokti, kiek nuo kiekvieno iš mūsų priklauso valstybės gerovė. Nustoti kaltinti praeities nelaimes ir atkurti ištvermingo, sumanaus bei pilietiško lietuvio tapatybę – suvokti savo vaidmenį valstybėje. Šiuo renginiu siekiame skelbti žinią piliečiams, kad nereikia laukti geresnių laikų, juos turime kurti patys dabar ant savo tapatybės pagrindų“. 

Ne vieną amžių kurdami savo piliečių valstybę, lietuviai susiduria su sunkumais. Nepalankūs istoriniai vingiai, ne savu noru įgyti įpročiai sunkiai išraunami ir trukdo auginti aukštą savivertę turinčių bei lyderyste pasižyminčių Lietuvos piliečių kartą. Tokie piliečiai gali kurti tvarią Lietuvos demokratiją. Jau laikas mums, lietuviams, suvokti, kiek nuo kiekvieno iš mūsų priklauso valstybės gerovė.

„Misija – Lietuva“ idėja kilo kažkur Sibiro platybėse, lankant mūsų tremtinių kapus. O jau prieš pusmetį ir pavasarį buvo suorganizuota pirmoji konferencija „Misija – Lietuva: valstybės ateities klausimai“; Valstybės dienos proga keltos vėliavos virš partizanų kapų.

„Labai teisinga yra pagerbti mūsų tėvynainių kapus Sibiro platybėse, pagerbti žuvusius karžygius Lietuvoje. Tačiau atėjo laikas pasistengti, kad jų didvyriška auka ir prasmingas įkvėpimas išsipildytų laisvų piliečių valstybės tvėrime. Nesusismulkinkime į savo egoistinius pasaulėlius. Tapkime didžiadvasiais piliečiais, kurie sugeba branginti ir kurti orų bendrabūvį – mūsų valstybę Lietuvą. Atėjo laikas atsigręžti į save, atpažinti save, prisiimti atsakomybę už save ir, pagaliau, tapti laisvais žmonėmis savame bendrabūvyje“, sako filosofas ir CEZARIS partneris M.Kubilius.