2015/09/17

CEZARIS vadovas - patarėjas strateginio vystymo klausimais

Glaudaus darbo įmonių grupe TOBIS pasekoje TOBIO įmonių grupės valdybos pirmininkas Gintautas Radvilavičius pakvietė CEZARIS vadovą taip pat užimti ir patarėjo strateginio vystymo klausimais pareigas. Mindaugo veiklos sritis - strateginiai įmonių grupės vystymo klausimai.