2015/01/05

Mindaugas Kubilius. Sąžinės standartų politikoje sugrįžimas.

Visuomenėje vis dar klesti populiarus mitas, kad politikoje nieko negalima pakeisti apskritai. Nors žmonių nepasitikėjimas politinėmis institucijomis yra nuosekliai žemas, iki šiol tik mažoji jų dalis žino, kaip naudotis demokratijos teikiamomis galimybėmis ir savo kaip piliečių teisėmis. Padėtį ryžosi taisyti projektas „Įkalbėk.lt“, kuriuo tikimasi suburti kuo daugiau sąžiningų ir korupcijai nepakančių naujosios kartos politikų, ateityje žadančių iš esmės pakeisti politikos standartus. Apie projekto įkalbėk.lt keliamus sąžinės standartus politikoje - Rūtos Evelinos Šiaudinytės pokalbis su Mindaugu Kubiliumi pirmojo šių metų savaitraščio "Savaitė" puslapiuose.  
Nauji politikos standartai formuosis dar 20 metų


Filosofas Mindaugas Kubilius, organizacijų plėtros konsultavimo įmonės „Cezaris“ vyresnysis partneris, VU Filosofijos fakulteto dėstytojas palaiko „Įkalbėk.lt“ projekto idėją, nes tai yra platforma, kur sąmoningi piliečiai kuria bendrabūvį tikrų vertybių pagrindu. Jis teigia, kad nauji politikos standartai formuosis nuosekliai dar apie 20 metų. Tuomet tapsime tvarios demokratijos valstybe  ̶  „Šiaurės Atėnais“.

̶  Kodėl parėmėte projektą „Įkalbėk.lt“?

̶  Todėl, kad šio projekto tikslas ir pagrindinė idėja yra kilni ir reikalinga mūsų visuomenei. Esminė mūsų visuomenės bėda yra ta, kad politikai sukompromitavo politiką kaip veiklą ir ne be pagrindo. Per pastaruosius 20 metų mes matėme daug nesąžiningumo, korupcijos ir daug negerų sprendimų. Todėl visuomenė instinktyviai ieško tų politikų, kurie gali tikrai sąžiningai ir veiksniai atstovauti Lietuvos piliečius. Taip pat mes užmirštame, kad žodis „politika“ iš esmės reiškia pilietiškumą: žodis „pilietis“ yra lietuviškas vertinys graikiško žodžio „politikos“. Taigi politiką vykdo suverenūs Lietuvos piliečiai: „būti piliečiu“ jau reiškia „būti politikoje“. Todėl linkėtina, kad aktyvioje profesionalioje politikoje būtų kuo daugiau sąžiningų, dorų žmonių, kurie ant sąžinės ir teisingumo pamatų kurtų mums brangų piliečių bendrabūvį  ̶  Lietuvą.

Kalbant apie projektą „Įkalbėk.lt“, jį inicijavo, mano įsitikinimu, doras žmogus Tadas Langaitis, su kuriuo man tenka garbė dirbti ir kartu kurti mūsų Tėvynę. Tadas yra padėjęs pagrindus tokiems projektams, kaip „Darom!“ ir ypatingai  ̶  „Baltosios pirštinės“. Pastarojo projekto esmė yra sąžiningumo siekis politikoje. Būtent ant šio sąžinės ir bendrojo gėrio  ̶  pirmiausiai teisingumo Lietuvos piliečiams prasme ̶ pagrindo ir yra pastatytas projektas „Įkalbėk.lt“. Žmonių su tokiu Lietuvai vis dar nauju mąstymo būdu atėjimas į profesionalią politiką yra tikrai skatintinas. Projektas yra skirtas siekti vertybinio turinio Lietuvos politikoje, taigi tvirtinti pačios politikos kaip Lietuvos piliečių bendrabūvio turinį. Naujas politikos standartas turėtų būti sąžinė ir iš sielos gelmių  kylanti teisingumo kitų piliečių atžvilgiu prievolė.

̶  Kiek, jūsų nuomone, gali prireikti laiko, kol situacija politikoje pakis taip, kad būsime laikomi normalia, vakarietiškų standartų visuomene?

̶  Iš principo sąžinės ir teisingumo vyravimas politikoje absoliučia prasme yra įmanomas tik Dangaus karalystės atveju. Akivaizdu, kad tie gerieji standartai jau ir dabar po truputį plečiasi vien tik dėl to, kad politikui nebeapsimoka susigadinti reputacijos. Kai Lietuvoje susitelks kritinė masė piliečių ir politikų, kuriems sąžinės standartas yra visiškai absoliutus, mes tapsime „normalia“ visuomene. „Normali“ visuomenė yra ta, kurioje vyrauja pakankamai aukšti teisingumo standartai. Toli gražu ne kiekviena vakarietiška visuomenė šiuos standartus atitinka. Manau, kad mūsų Tėvynėje tuos standartus puoselėjančios visuomenės kritinė masė formuosis apie 15-20 metų. Per tiek laiko užauga nauja karta, kuri su naujais standartais pradeda eiti į politiką. Neabejoju, kad bėgant metams mes matysime nuolatinę kaitą ir nuolatinį gerėjimą.

̶  Kaip jūs manote, kokias valstybės ir visuomenės problemas pirmiausiai galėtų išspręsti jauni žmonės?

̶  Sąžinė ir teisingumas yra pagrindas. Antras dalykas yra atsiradimas adekvačios kompetencijos politikoje ant šio pagrindo. Visgi paties politiko auginimas kaip sąžiningo ir kompetentingo yra esminis dalykas ir pamatinis tikslas. Tik ant šio pagrindo nišinės politiko kompetencijos įgauna vertę. Kas iš to, jei nišinę kompetenciją turintis nesąžiningas politikas yra profesionalus vagis?!

̶  Kokių Lietuvos politikų labiausiai nemėgstate?

̶  Melagių, vagių ir išdavikų. Ypač tų, kurie išduoda mūsų valstybę išorinėms priešiškoms jėgoms. Tokių politikų yra ne tik Lietuvoje. Jų yra daug ir Europos sąjungoje. Labai aiškiai matome, kai aukšti ES pareigūnai arba ES valstybių vadovai tiesiog atstovauja antidemokratinės Rusijos interesus.

̶  Kaip dabartinėje situacijoje, kai yra reali Rusijos puolimo grėsmė, o šios valstybės propagandos  ̶ masyvi ataka, jaunesni politikai galėtų prisidėti prie aiškumo visuomenėje?

̶  Šituo klausimu politikai turi aiškiai įvardyti tiesą ir geopolitinę padėtį vertinti iš moralios demokratinės pozicijos. Ryškus nūdienos pavyzdys yra Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės pasisakymas. Ji tiesiai šviesiai įvardijo Rusijos užsienio politikos, vykdomos Ukrainos atžvilgiu, esmę: tai yra valstybė, kuri remia teroristinę veiklą. Šia prasme, bet kokie prorusiški (kalbant apie dabartinę Rusijos valstybę) pasisakymai yra ne kas kita, kaip terorizmo rėmimas. Be abejonės, jauni politikai, tarp kurių yra ir „Įkalbėk.lt“ paskatintas jaunimas, turėtų sekti šiuo puikiu mūsų prezidentės pavyzdžiu.

̶  Teigiate, kad nauji politikos standartai ir nauja kartų kaita joje formuosis apie 20 metų. Kaip jūs manote, kokią tada matysime Lietuvos valstybę?

̶  Aš manau, kad mūsų valstybė bus tvarios demokratijos pavyzdys. Tvari demokratija yra ta, kuri remiasi vertybiniu pamatu ir ant tapatybinės savižinos yra statoma piliečių savivertė. Ta savivertė suformuoja tas veiklos, kūrybos sritis, kurios ir sutelkia tai, ką mes vadiname tvaria demokratija. Geriausias tokios demokratijos pavyzdys būtų Atėnų Graikija. Tikiu, kad Lietuva, vaizdžiai tariant, taps tais Oskaro Milašiaus įžvelgtais „Šiaurės Atėnais“. Toks mano pasitikėjimas ateitimi yra paremtas žinojimu.

 ̶  Ko palinkėtumėte tiems jauniems žmonėms, kurie ateina ir dar žada ateiti į politiką?

̶  Būti sąžiningais ir kilniais, tarnauti Lietuvos piliečių kūrybai ir bendrabūvio gerovei. Tarnauti kuriančiam žmogui ir patiems būti sąžiningiems valstybės kūrėjams.


Rūta Evelina ŠUTINYTĖ

Šaltinis: Savaitė.