2014/11/20

Sapiegų Rūmų įveiklinimo projektas

CEZARIS ir Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pasirašė sutartį dėl Sapiegų rūmų Vilniuje įveiklinimo darbų. 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės plėtrą iš esmės lėmė turtingiausios ir įtakingiausios  LDK didikų giminės. Išskirtinos Radvilų ir Sapiegų giminės, kurios ėjo aukščiausias vaivadų, kanclerių, etmonų, maršalkų, bažnyčios pareigūnų pareigas. Abi giminės turėjo pilių, dvarų ir rezidencijų visoje LDK teritorijoje. Rezidencinius dvarus šios giminės turėjo ir Vilniuje.Sapiegų giminė Lietuvos istorijoje paliko ženklų įspaudą. Vienas ryšiausių šios giminės atstovų - Leonas Sapiega (1557 – 1663 m.), Lietuvos III - čiojo Satuto, kuriuo buvo sutvirtintas Lietuvos valstybingumas, rengėjas. Jono Sobieskio valdymo metais Sapiegų galia Lietuvoje tiek išaugo, kad jie kartais net būna vadinami nekarūnuotais šalies valdovais. Itin didelius turtus ir galią savo rankose sutelkęs Kazimieras Jonas Sapiega - rezidencinių Sapiegų rūmų Vilniuje statytojas - iš tiesų buvo įtakingiausias asmuo LDK.

CEZARIS pradėjo rengti šių rūmų įveiklinimo galimybių studiją. Mūsų tikslas - šiuolaikinėmis veiklomis gaivinti Lietuvos lyderystės regione savimonę.