2014/03/29

Putino psichologijos grimasos

Pasaulis suklusęs laukia tolesnių Rusijos veiksmų Ukrainos ir kitų regiono valstybių atžvilgiu. Be abejonės, šiuos veiksmus nulems Rusijos Prezidentas. Tad svarbu suprasti šio valstybės vadovo savivoką, kuri šiuo metu ir yra lemiantis regiono geopolitikos veiksnys.      

Vienas mano prancūzų studentas atsiuntė laišką, kuriame baisisi partijos „Prancūzijos Nacionalinis Frontas“ proveržiu per pirmąjį rinkimų į savivaldą turą. Žinia šios partijos įkūrėjas ir dabartinės vadovės tėvas J. Le Pen viešai palaikė V.Putiną Ukrainos įsiveržimo į Krymą kampanijos metu. Suprantama. Priklausymą naciją kaip aukščiausią vertybę garbstantys žmonės kažkaip įprastai sulygsta. Nelygu kokiame tautiniame apvalkale pasireiškia fažizmas. Esmė yra tapati. Fašizmas yra žmogaus puikybės ir agresijos pasireiškimo priemonė per tautos galios suabsoliutinimą. Štai tokiu būdu Vladimiras Vladimirovičius ir žengia į Prancūzijos politiką, į modernios (t.y. ant Apšvietos demokratijos pamatų pastatytos) demokratijos lopšį. Kaip gali išgarbstyti modernios demokratijos idealai „laisvė, lygybė, brolybė“ privesti prie tautos galios garbinimo ir viešo broliavimosi su fašistuojančiu Putinu?! Matyt kažkas negerai toje modernioje prancūzų demokratijos versijoje ...   

Šis rūpestis minėtą studentą pastūmėjo atsiųsti ir nuoroda į prancūzų dokumentinį filmą „Paslėpti Putino turtai“. Šis žurnalistinis Putino fortūnos tyrimas karūnuojamas išvada, kad dabartinis Rusijos Prezidentas nebegali sau leisti juo nebūti. Putino politinis gyvenimas yra nuoseklus galios ir pinigų kaupimas, įtikinamai teigia filmo kūrėjai. Šis žmogus nebegali galios sau nebekaupti. Ne tik dėl to, kad jau tapo galios narkomanu; bet ir todėl, kad galios nebekaupdamas jis taptų labai pažeidžiamas. Todėl jis nebegali nekaupti. Jie nebgali nebūti Rusijos tautos tėvu. Cariškus rūmus Gelendžike statančių darbininkų padarytos dvaro interjero nuotraukos akivaizdžiai įrodo, kad būtent šia krytpimi Putinas ir projektuoja visą savo likusį gyvenimą.

Filmo kadruose šmėkščioja monarcho dvaras su visomis šiuolaikinėmis apsaugos sistemomis, visa valstybės valdymui reikalinga logistika, saugumą užtikrinančio ir aptarnaujančio personalo pastatais. Nuo jūros pusės filmuota medžiaga atskleidžia neįtikėtinus projekto mastus. Štai šie mastais ir atskleidžia, kad čia apsigyveno šiuolaikinėmis technologijomis apsiginklavęs naujasis monarchas. Ar manote, kad šia prezidentine „vila“ kažkada galėtų dalintis kitas Rusijos prezidentas? Ne. Tai skirta Putinui ir jo pradėtai Putinų dinastijai.

Šis caro projektas yra paskutinė sovietinės „deržavčinos“ (imperinio mąstymo) grimasa. Putinas nuoširdžiai laiko save naujuoju Caru, Rusijos galios atgimdytoju, naujuoju rusų tautos Tėvu, žmonijos vertybių saugotoju, pasaulio geopolitiniu centru. Jis yra Trečioji ir Naujoji Roma.

„Save laiko“ - tai ne vieno neišsipagiriojančio Vilniaus Pilies gatvės „kunigaikščio“ svajonės, o galios sprendimus darančio žmogaus labai tikroviškos asmeninės vertės projekcijos. Aptariamas žmogus tiesiog kitaip savęs nebesuvokia. Jis yra BŪTINAS Rusijos pamatas, iš vakarietiško kapitalizmo besivaduojančių pasaulio tautų vėliava. Rusijos himnas prisako, kad „laisvas“ tautas Rusiją sutelkė amžiams. Tą jis ir daro.

Jei mūsų samprotavimas yra teisingas, galime toliau prognozuoti Rusijos Prezidento elgseną. Rusiją įbūtinantis ir įgalinantis sutelkėjas negali nekariauti. Karas yra Jo galios kaupimo priemonė. Putino Galia privalo Grėsti. Kitaip ji yra jokia galia. Galia yra tai, su kuo rimtai skaitomasi, kuriai telkiama adekvati priešstata. Amerikos Prezidentas ir jo komanda tą puikiai supranta. Todėl vakar Briuselyje jis ir pasakė, kad Rusija nėra lygiavertis geopolitinis žaidėjas ir į Šaltąjį karą, t.y. lygiaverčių priešininkų priestatą, Vakarų pasaulis nestos. (Beje, Rusijos projektuojama strategiškai bevertė karinė bazė Argentinoje yra kaip tik iš tos pačios Grėsmės srities). Toks amarikiečių požiūris jau žemina Putino Galią. Be abėjonės, ryžtingas ir skaudus atkirtis Putino Rusijai yra būtinas. Privalu beprotį sutramdyti. Tik negalime žaisti bepročio diktuojamomis taisyklėmis. 

Galia yra akla. Ji akina ne tik įsigalinantį, bet ir tuos, kurie ja įtiki ar įsibaugina. Žinia, kad aukštos grėsmės lygio palaikymas yra silpnos galios išlikimo taktika. Tokią Rusijos taktiką dabar ir stebime. Ar bus realūs tolesni karo veiksmai prieš Ukrainos valstybę? Prieš Moldovą? Prieš Lietuvą? Negalėčiau tiksliai nusakyti aklų žmonių veiksmų. Silpstanti galia (o tokia yra Rusijos ūkio būsena) trumpalaikėje perspektyvoje gali imtis daugiau nei šantažo. Jei užpuls, žadinsime rusų sveiką protą savo ir jų krauju.

Ilgalaikė perspektyva yra aiški. Fašistas Putinas veda Rusiją į žlugimą. Tuo tarpu mes privalome bepročiui priešpastatyti demokratijos tvirtumą ir sveikatą. Ne tik turime stiprinti Lietuvos kariuomenę čia ir dabar. Labai svarbu pilietiškai sąmoningėti ir, pagal išgales, užsiimti tvarios demokratijos plėtra regione. Lietuvių istorinė atmintis siekia karų prieš Maskvą laikus. Šias metais kaip tik švenčiame LDK kariuomenės  pergalės prieš maskvėnus prie Oršos jubiliejų. Atėjo laikas ne tik gynybai, bet ir puolimui, t.y. tvarios demokratijos regione plėtrai. Tvari demokratija yra vertybiškai stiprių ir dorybėmis pagrįstai laisvų piliečių sambūvis.

Ar ne tokios istorinės ir tvarios Lietuvos sėkmės regione trokštume?

Štai tokia netikėtai drąsiananti straipsnio pabaiga:

Balnokime, broliai, žirgus – už laisvą Lietuvą ir laisvę Rusiją!