2014/03/28

LNTPA ir KPD bendradarbiavimo konsultavimasCEZARIS konsultuoja Lietuvos Nekilnojamojo Turto plėtros asociacijos ir Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departmento bendradarbiavimą. Šio bendradarbiavimo tikslas - kryptingai vystyti paveldinę vertę turinčius nekilnojamojo turto objektus. CEZARIS kūrė bendarabiavimo formatą, rengė projektą; toliau dalyvauja strateginiame projekto vystyme.