2014/01/12

Nauja paslauga: Korporatyvinių vertybių diegimas

Ant tvarių vertybių pamatų stiprias kultūras sukūrusios įmonės pasiekia 20 - 30% geresnius verslo rezultatus, lyginant su niekuo kultūriškai neišsiskiriančiomis konkurentėmis. 

Vertybės įgalina verslo potencialo apibrėžtumą, vizionavimo, strategavimo pagrįstumą, sutelktumą sprendimų priėmimo procese. 

Vertybėmis grįsta įmonės kultūra įgalina tvarių vidinių santykių sistemą - lyderystės kultūrą, kurioje vyrauja aukštas darbuotojų įtraukimas bei motyvacija, dalyvaujant įmonės valdymo ir kūrybos procesuose.
Vertybėmis grįstas verslas leidžia kryptingai ir produktyviai telkti darbuotojų kūrybinę energiją: sparčiai įgyvendinti inovacijas, kurti kokybiškus bei paklausius produktus.

CEZARIS siūlo - Korporatyvinių vertybių kristalizavimo ir įgyvendinimo paslaugos imtis:
 • Įmonės struktūros analizė ir kultūros diagnozė
 • Korporatyvinių vertybių iškristalizavimas
 • Korporatyvinių vertybių įgyvendinimas:
  • Įmonės kultūros pokyčio pagrindų suformavimas
  • Pokyčiui įgyvendinti sistemų įdiegimas
  • Pokyčio valdymas
  • Įmonės tapatybės vizionavimas ar korekcija
  • Suderinamumas su verslo strategijomis  

N.B. Paslauga besidominčioms įmonėms yra atsiunčiamas paslaugos pristatymas.