2010/01/21

Alexandre Havard. Lyderystė yra charakteris


Lyderystė yra dažnai suprantama paviršutiniškai. Žodis “lyderystė”verčia mus pirmiausiai galvoti apie valstybių ar vyriausybių vadovus, vadovaujančius tautų veiksmams; apie pramonės milžinų kapitonus, kurie įveda į rinkas mūsų gyvenimus keičiančias prekes; apie generolus, vedančius armijas į mūšį.

Mes manome, kad lyderystė tai - ambicijos, charizmos, gudravimo, žinojimo kaip veikti, pinigų turėjimo ir dovanos būti tinkamoje vietoje tinkamu laiku kratinys. Tai yra talentai, gebėjimai ir ištekliai, kurias lyderiai gali naudotis, kad įgytų pranašumą. Tačiau nė vienas iš išvardytų kratinio dėmenų nesudaro lyderystės esmės. 

Lyderystė yra kažkas apie charakterį? 

Ne, lyderystė yra charakteris. 

Yra žmonių, kurie galvoja, kad lyderiais yra gimstama; būtent, vieni turi prigimtinį gebėjimą lyderiu būti; kiti – tokio gebėjimo neturi. Tokie žmonės mano, kad lyderystė – tai patirtimi praturtintas temperamentas; todėl ne kiekvienas gali būti Ruzveltu, ar Šarliu de Goliu, ar Čerčiliu. Toks manymas yra labai toli nuo tiesos. Lyderystė nėra būdinga tik elitui. Tai – ne mažumos, bet daugelio pašaukimas. 

Valstybių vadovai ir mokyklų mokytojai, pramonės kapitonai ir namų šeimininkės, kariniai vadai ir sveikatos sistemos darbuotojai – visi jie praktikuoja lyderystę. Žmonės iš visų jų tikisi, kad pavestą darbą jie padarys gerai, kad bus moterys ir vyrai su charakterio galia; kad jie bus motyvuojami kilniadvasiškų tikslų. Ir didis yra mūsų nusivylimas, jei jie tokias nebūna. 

Mūsų laikų versle vykstantys skandalai visuomet iššaukia raginimus vyriausybei daugiau kontroliuoti verslą, reformuoti korporatyvinį valdymą, peržiūrėti etiško elgesio kodeksus. Aišku, šie dalykai yra svarbūs. Tačiau jie nepaliečia esmės. Nusikalstama korporatyvia veikla užsiimantys žmonės žino, kad tai, ką jie daro yra blogai. Ir vis tik jie tai daro bet kuriuo atveju. Tai yra charakterio trūkumas.

Dr. Martynas Liuteris Kingas svajojo apie Ameriką, kurioje žmogus bus vertinamas “ne pagal savo odos spalvą, bet pagal savo charakterio turinį”.

Kas tai – “charakterio turinys”? Tai yra dorybė, arba charakterio galia; klasikinių žmogaus dorybių puokštė, ypač, didžiadvasiškumo, nusižeminimo, protingumo, drąsos, savitvardos ir teisingumo. Šios charakterio galios, arba

dorybės, bus aptartos šioje knygoje. Tai ir yra mano tvirtinimas: arba lyderiai ugdosi charakterio galią būtiną jiems kaip kvėpavimas, arba jie iš viso nėra lyderiai. Lyderio gyvenimas yra asmeninio tobulumo paieška.

Charakterio galios lyderystė yra skirta žmonėms, kurie trokšta siekti didelių tikslų.

Ar yra didesnis tikslas nei asmeninio tobulumo paieška?